fbpx

Info

Organisatie

Stichting Live@BIRD is een onafhankelijke stichting. Op deze pagina vind je alle gegevens over de organisatie van BIRD.

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer 24456860
RSIN 820602929
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Jazzpodium Rotterdam
Statutaire zetel Rotterdam
Postadres Zomerhofstraat 84, 3032 CM Rotterdam

Algemeen directeur

Hugo Dirkson
hugo@bird-rotterdam.nl

Raad van Toezicht

Voorzitter: Rob Steenhoek
Penningmeester: Ben Giezenaar
Algemeen lid: Giovanni Campbell
Algemeen lid: Michelle Kuypers

De Raad van Toezichtleden zijn onbezoldigd

ANBI Status

Jouw schenking is, vanwege de culturele ANBI-status van Live@BIRD, vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komt dus geheel ten goede aan de missie van Live@BIRD. Benieuwd wat het fiscaal voordeel zou kunnen zijn? Bereken je voordeel op www.anbigift.nl

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Documentatie

Jaarverslag 2022

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024