fbpx

Info

Live@BIRD

Live@BIRD is ooit gestart als podium voor jazz, hiphop en aanverwante genres, omdat de initiatiefnemers zich niet gerepresenteerd voelden door de culturele instellingen in de stad. Het streven naar inclusiviteit en diversiteit in het Rotterdamse culturele aanbod zit in het DNA van ons podium. Live@BIRD wil blijven voorzien in een cultuuraanbod dat een reflectie is van de pluriformiteit van de stad en haar inwoners met jazz- en hiphopcultuur als voornaamste kernwaarden.

Het muziekprogramma van Live@BIRD is een unieke combinatie van originaliteit, kwaliteit, actualiteit en traditie, met zowel aandacht voor lokaal aanstormend talent als internationale namen. Jazz en hiphop vormen de stevige basis, die vermengd wordt met andere eigentijdse genres als R&B, grime, soul, funk, afrobeat en elektronica.

ANBI Status

Jouw schenking is, vanwege de culturele ANBI-status van Live@BIRD, vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en komt dus geheel ten goede aan de missie van Live@BIRD. Benieuwd wat het fiscaal voordeel zou kunnen zijn? Bereken je voordeel op www.anbigift.nl

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer 24456860
RSIN 820602929
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Jazzpodium Rotterdam
Statutaire zetel Rotterdam
Postadres Zomerhofstraat 84 Unit 2.08, 3032 CM Rotterdam

Doelstellingen

Live@BIRD heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het aanbieden van een actueel, vernieuwend en avontuurlijk muziekprogramma in clubsetting binnen de kaders van het artistieke profiel.
  • Een pro-actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge (lokale) talenten en op deze wijze een vitale muziekscene in onze stad bevorderen.
  • Toegankelijkheid waarborgen voor een breed publiek, met speciale aandacht voor “cultuurmijdende” doelgroepen.
  • Samenwerken binnen en buiten de stad om de hierboven benoemde doelstellingen te bewerkstelligen en onze impact te vergroten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de doelgroepen in de derde doelstelling (over het waarborgen van een brede toegankelijkheid) in onze optiek niet “cultuurmijdend” zijn. Het zijn doelgroepen die zich nog niet thuis voelen in het huidige aanbod in onze stad. Om deze reden is hun deelname aan culturele activiteiten nog niet gebruikelijk. Hier wil Live@BIRD verandering in brengen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan zoals dat is opgesteld voor de periode 2025-2028 kan je via deze link bekijken.

Algemeen directeur / bestuurder

Hugo Dirkson
hugo@bird-rotterdam.nl

Raad van Toezicht

Voorzitter: Rob Steenhoek

Penningmeester: Ben Giezenaar

Algemeen lid: Giovanni Campbell

Algemeen lid: Michelle Kuypers

Algemeen lid: Nina Draaijers

De Raad van Toezichtleden zijn onbezoldigd

Het beloningsbeleid

De staf van Live@BIRD bestaat zowel uit medewerkers in loondienst als medewerkers op freelancebasis. De medewerkers krijgen een fair pay beloning die gelijk of hoger is dan de CAO Nederlandse poppodia en -festivals. Het beloningsbeleid ten aanzien van de directeur/bestuurder vindt u in het jaarverslag 2023.

De raad van toezicht van Stichting Jazzpodium Rotterdam is onbezoldigd.
Het jaarverslag van 2023 kunt u via deze link bekijken.
Een overzicht van het aantal in 2023 gerealiseerde activiteiten kunt u ook terugvinden in het jaarverslag van 2023.

Een financiële verantwoording

Bekijk hier de verkorte exploitatierekening over 2021.
Bekijk hier de balansgegevens over 2021.