fbpx

Info

Live@BIRD

Live@BIRD is ooit gestart als podium voor jazz, hiphop en aanverwante genres, omdat de initiatiefnemers zich niet gerepresenteerd voelden door de culturele instellingen in de stad. Het streven naar inclusiviteit en diversiteit in het Rotterdamse culturele aanbod zit in het DNA van ons podium. Live@BIRD wil blijven voorzien in een cultuuraanbod dat een reflectie is van de pluriformiteit van de stad en haar inwoners met jazz- en hiphopcultuur als voornaamste kernwaarden.

Het muziekprogramma van Live@BIRD is een unieke combinatie van originaliteit, kwaliteit, actualiteit en traditie, met zowel aandacht voor lokaal aanstormend talent als internationale namen. Jazz en hiphop vormen de stevige basis, die vermengd wordt met andere eigentijdse genres als R&B, grime, soul, funk, afrobeat en elektronica.

ANBI Status

Live@BIRD is in het bezit van een culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI verplicht om inzicht te geven in een aantal gegevens. Het doel hiervan is zo transparant mogelijk te zijn richting (potentiële) donateurs. Hieronder treft u de door de Belastingdienst verplicht gestelde informatie aan. Wanneer u geïnteresseerd bent om donateur van Live@BIRD te worden, en aanvullende informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met zakelijk leider, Hugo Dirksen. Dit kan per e-mail: hugo@BIRD-rotterdam.nl.

De naam van de instelling: Stichting Jazzpodium Rotterdam

RSIN: 820602929
Postadres: Zomerhofstraat 84 unit 2.08, 3032CM Rotterdam

Bekijk hier het standaardformulier voor ANBI-statushouders.

Doelstellingen

Live@BIRD heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het aanbieden van een actueel, vernieuwend en avontuurlijk muziekprogramma in clubsetting binnen de kaders van het artistieke profiel.
  • Een pro-actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge (lokale) talenten en op deze wijze een vitale muziekscene in onze stad bevorderen.
  • Toegankelijkheid waarborgen voor een breed publiek, met speciale aandacht voor “cultuurmijdende” doelgroepen.
  • Samenwerken binnen en buiten de stad om de hierboven benoemde doelstellingen te bewerkstelligen en onze impact te vergroten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de doelgroepen in de derde doelstelling (over het waarborgen van een brede toegankelijkheid) in onze optiek niet “cultuurmijdend” zijn. Het zijn doelgroepen die zich nog niet thuis voelen in het huidige aanbod in onze stad. Om deze reden is hun deelname aan culturele activiteiten nog niet gebruikelijk. Hier wil Live@BIRD verandering in brengen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan zoals dat is opgesteld voor de periode 2021-2024 kan je via deze link bekijken. Het beleidsplan zoals dat is opgesteld voor heel 2022 kan je via deze link bekijken.

Bestuursleden met bijbehorende functie

Voorzitter: Rob Steenhoek
Penningmeester: Ben Giezenaar
Algemeen lid: Nina Draaijers
Algemeen lid: Michelle Kuypers
Bestuurder / Zakelijk Leider: Hugo Dirkson

Het beloningsbeleid

De staf van Live@BIRD werkt op freelancebasis met een contractduur gedurende de tijd van het meerjarenbeleidsplan (2021-2024). De staf bestaande uit zakelijk leider (0,6 FTE), programmateam (1 FTE) en afdeling publiciteit (1,5 FTE) krijgt een marktconforme beloning die lager ligt dan de CAO Nederlandse Podia.

Het bestuur van Stichting Jazzpodium Rotterdam is onbezoldigd.
Het jaarverslag van 2021 kunt u via deze link bekijken.
Een overzicht van het aantal in 2021 gerealiseerde activiteiten kunt u via deze link bekijken.

Een financiële verantwoording

Bekijk hier de verkorte exploitatierekening over 2021.
Bekijk hier de balansgegevens over 2021.