fbpx

Info

Sponsors

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil een sterk cultureel klimaat voor Rotterdam creëren. Zij wil optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Om dit doel te bereiken, maakt de gemeente beleid op het gebied van kunst en cultuur en zorgen ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd. Hiervoor stellen ze zowel structurele subsidies beschikbaar als subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten.


Bud

Bud, dat bekend staat als ‘The King of Beers’, is het grootste biermerk ter wereld. Het premium pilsener onderscheidt zich door zijn “smooth taste” en positionering. Het merk wil een nieuw geluid in het Nederlandse bierlandschap laten horen en een bredere doelgroep aanspreken. Bud wil inspireren om zelf de regie in je leven te pakken, dromen na te jagen en vooral trots te zijn op dat waar jij in gelooft. Het merk gaat dit realiseren door samen te werken met het talent van de toekomst, hen te inspireren, helpen taboes doorbreken en met hen het waarmaken van dromen te vieren.De smaak van Bud is het best te omschrijven als zacht en ‘doordrinkbaar’ en minder bitter. Het pilsener, dat een alcoholpercentage van 5 procent heeft, wordt gebrouwen met natuurlijke ingrediënten, waaronder rijst.


Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot

De Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot stimuleert de culturele uitstraling van de stad Rotterdam door subsidiëring en cofinanciering van culturele projecten en uitvoeringen. Projecten moeten binnen de gemeente Rotterdam plaatsvinden en hebben bij voorkeur een uitstraling buiten de gemeentegrenzen.


Stichting Elise Mathilde Fonds

De stichting Elise Mathilde Fonds heeft ten doel: het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in de geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit te bereiken door:
• het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, werken met inzet van vrijwilligers en statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio Rotterdam, tenzij van landelijk belang;
• het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland.


Stichting Bevordering van Volkskracht

Volkskracht steunt iedereen met een goed plan voor Rotterdam. In de bijna 90 jaar van haar bestaan maakte Volkskracht van alles (mede) mogelijk. Heavy metal concerten, circusfestivals, maar ook moestuintjes voor kinderen en de verbouwing van een grote schouwburg. Altijd in samenwerking met de Rotterdamse bevolking. Rotterdam is gemaakt met Volkskracht.


Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Naast kwaliteit spelen prestaties een steeds belangrijkere rol. Het Fonds streeft naar een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.


Erasmus Stichting

De Erasmusstichting beoogt met  financiële bijdragen het onderwijs,  de kunsten en de wetenschap in Rotterdam te bevorderen. Zij doet dit overeenkomstig de wensen van dr Elie van Rijckevorsel,  die op 17 juli 1911 de Erasmusstichting heeft opgericht.


Stichting Zabawas

Stichting Zabawas is een zogenaamde familiestichting; een niet collecterende stichting die uitkeringen doet uit een gedoneerd familievermogen. Het bestuur bestaat nog steeds voor een gedeelte uit leden die indertijd door de heer Zanen zelf zijn aangezocht. De stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen.


Beefeater

Beefeater is de nummer één premium gin van de wereld en de enige internationale premium gin die nog altijd in Londen aan de Thames wordt gedistilleerd. Sinds 1860 is het recept, gebaseerd op negen karakteristieke, botanische kruiden, ongewijzigd.


Prins Bernhard CultuurFonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen ze met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse loterij en samen met hun donateurs, schenkers en partners.