fbpx

Cultuurplan 2021/2024: RRKC erkent BIRD als landelijk toonaangevend podium

BIRD voelt zich gesteund door het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur met betrekking tot ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024. De RRKC geeft Live@BIRD een positief advies, omdat we een actueel, spannend en toonaangevend aanbod verzorgen op het vlak van jazz, hiphop, R&B en de cross-overs van deze genres. De RRKC erkent BIRD als landelijke voorhoede en ultieme autoriteit binnen deze genres. Hoewel we tevreden zijn met het positieve advies van de RRKC, kunnen we met het geadviseerde bedrag maar een deel van onze ambities waarmaken.

Live@BIRD is ooit gestart als podium voor jazz, hiphop en aanverwante genres, omdat de initiatiefnemers zich niet gerepresenteerd voelden door de culturele instellingen in de stad. Het streven naar inclusiviteit en diversiteit binnen het Rotterdamse culturele aanbod zit in het DNA van ons podium. Het aanbod van Live@BIRD, met als voornaamste kernwaarden jazz- en hiphopcultuur, weerspiegelt de veelzijdigheid van de stad en haar inwoners. De RRKC erkent de positie van BIRD in de stad en stelt dat Rotterdam zich dankzij BIRD een jazz- en hiphopstad mag noemen.

“Organisaties die volgens de Raad – al langer en nog steeds – voorbeeldstellend zijn op het gebied van inclusiviteit zijn het HipHopHuis, Jazzpodium Rotterdam (BIRD), Rotterdam Unlimited, GROUNDS en WORM.”

Veel Rotterdammers vinden moeilijk aansluiting met een groot deel van het cultuuraanbod in onze stad. Het is belangrijk dat hier verandering in komt. Diversiteit is in Rotterdam de norm en het culturele aanbod moet hierbij aansluiten. BIRD trekt Rotterdammers die erg actief culturele instellingen bezoeken, maar ook bezoekers voor wie dat veel minder vanzelfsprekend is. Live@BIRD spreekt als één van de weinige partijen deze doelgroep wel aan. De komende cultuurplanperiode willen we deze ondervertegenwoordigde Rotterdammers nog meer programma aanbieden.

Ons huidige muzikale aanbod is actueel, urgent en vernieuwend. Dit willen we uitbreiden door bestaande programma’s verder te ontwikkelen. BIRD is een broedplaats voor jong talent en nieuwe muziekformaties en -stromingen. Deze positie willen we verankeren binnen de culturele infrastructuur van Rotterdam. Hiernaast willen we, om aan de vraag vanuit de stad te voldoen, meer en grotere concerten organiseren; zowel in BIRD als op externe locaties.

“Zowel op het gebied van jazz als hiphop brengt BIRD de meest relevante muziek voor deze stromingen. Daarnaast biedt BIRD black music een pluriform thuis. Landelijk geldt BIRD als voorhoede en ultieme autoriteit binnen de genoemde genres.”

Naast onze ambities wat betreft publieksbereik en programmering, willen we de komende jaren verder professionaliseren. Onze positie in de Rotterdamse culturele sector hebben we mede te danken aan ons team van jonge, ambitieuze Rotterdamse professionals. Het team van Live@BIRD ontvangt een relatief lage beloning voor hun werkzaamheden. We willen de periode 2021-2024 gebruiken om onze werknemers te betalen met de Fair Practice Code als uitgangspunt. Dat is van cruciaal belang voor het behouden van onze positie.

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 van Live@BIRD lees je hier. Het volledige advies van de RRKC vind je hier.

share tweet whatsapp
View magazine

Have A Look At This

Friday 23 October

Becca Stevens

The career of singer-songwriter and multi-instrumentalist Becca Stevens has skyrocketed since her performance at North Sea Jazz Festival, but New […]

Friday 05 February

Son Little

Prepare for blues-on-blues-on-blues: Son Little is coming to BIRD! On Friday, february 5th, the singer brings his mix of blues, […]

Saturday 05 December

Cyrille Aimée

In the summer of 2016, singer Cyrille Aimée was one of the biggest surprises of North Sea Jazz Festival. In the spring of 2017, BIRD and LanterenVenster brought her to Rotterdam for a first club concert. Since then, Cyrille released two albums – Cyrille Aimée and Move On: A Sondheim Adventure. It was therefore high time to invite the rising star for another concert.